Insamlingsändamål

Vill du vara med och stöda genom Petrus plus får du gärna rikta din gåva med hjälp till något av de insamlingsmål vi har.

Konto: FI85 5780 0720 6009 28

Skriv refernsnumret i meddelandefältet.


Allmänt

Referens: 9000

Om du inte själv kan bestämma dig för vad du vill stöda, kan du med fördel välja det allmänna kostnadsstället. Petrus plus styrelse besluter efter bästa förmåga hur dessa pengar ska användas. Dessa medel används i huvudsak för lärjungaträning i samarbete med Petrus församling.


Lokala

Petrus församling

Referens: 1000

Understöd öronmärkt till Petrus församling. Dessa medel fördelas i samråd med ledningen i Petrus församling.

Disciple

Referens: 1100

Konferensen ordnas i årligen samarbete med Petrus församling och OPKO. Mer om Disciple-konferensen hittar du här: https://www.disciple.fi/

Lärjungaträning

Referens: 1170

Transform, learning community, Equip-kvällar och andra utrustande satsningar där vanliga församlingsmedlemmar kan utrustas för att bli en bättre lärjunge. Merparten av dessa pengar går för tillfället till en andel i en anställning för lärjungaskolan Transform som ordnas av Petrus församling.

Mera information om transform hittar du här: http://www.transform.fi/vad-ar-transform/

Mera information om Learning community hittar du här: https://petrusforsamling.net/lcsuomi/


Nationella

Lärjungaträning

Referens: 8000

Petrus Plus vill även vara med och stöda lärjungaträningar som ordnas utanför Petrus Församlings område.


Insamlingstillstånd

Vi samlar in medel med penninginsamlingstillståndet:

Insamlingsnummer: RA/2021/1652

Giltigt från: 02.12.2021

Insamlingskonto: FI85 5780 0720 6009 28

https://poliisi.fi/sv/penninginsamlingstillstand

Vi förbehåller oss rätten att omfördela donerade medel om något ändamål om behovet för till det donerade ändamålet är uppfyllt samt att med de medel som samlats in betala löpande kostnader så som bankkonto skötsel och andra dylika administrationskostnader.